Kirjautuminen

Dimes - Digitaalinen mentorisovellus esihenkilöille

Dimes on digitaalinen valmennusohjelma, joka tukee sote-alan lähijohtajien ja tiiminvetäjien esimieshenkilöosaamista. Dimes-valmennuksen sisällöt käsittelevät työntekijän, työyhteisön, työsuorituksen ja asiakastyön sekä esihenkilön itsensä johtamista. Kyseessä on täysin uudenlainen reflektioon perustuva täydennyskoulutuskonsepti.

Palvelun taustalla olevan oppimisalustan on kehittänyt JJ-Net Group Oy, palvelun sisällöistä ja pedagogisesta suunnittelusta vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun asiantuntijaryhmä. Dimes on kehitetty Digimentori esimiesosaamisen vahvistajana -hankkeessa, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto -ohjelma.

Lisätiedot

Lisätietoa hankkeesta: https://projects.tuni.fi/dimes
EU sosiaalirahastoVipuvoimaa EU:ltaTampereen ammattikorkeakoulu